Tag Archives: RC

[Slide] Selenium Tutorial – How to Install Selenium RC – step by step

6 Jul

This document will help you to setup Selenium RC

– JRE 1.5 or later
– Selenium RC Server
– Ruby Selenium Client
– Try to run an example with Ruby Test

(Source from Internet)

You can download in link
There are more slides about Selenium Tutorial, I will upload later.

Advertisements

[Slide] Tutorial document about advanced Selenium

9 Jun

What This Session Covers
1. Selenium’s scope
2. TestRunner techniques
3. Remote Control
4. Ajax
5. IDE
6. Extensions
7. Best practices

This document is so useful if you want to learn detail about Selenium.

Source from http://therichwebexperience.com
You can download in link

Why Your Selenium Tests Are So Dang Brittle

31 May

If you are writing automated through-the-GUI tests for a web application, you are in danger of creating software tests that are more expensive to maintain than they are worth. With well-factored Selenium RC tests running in Junit or TestNG, you can keep your abstraction layers or “Lingos” – small bounded bits of slang for discrete parts of the object model – separate, thereby reducing the maintenance costs of your tests, and improving your sanity.

In this webinar to learn:
– How and why automated web app code gets so dang brittle
– Why the expressiveness, readability, and fluency of your test code is so important to its maintenance cost
– Some basic, useful OOD patterns for writing very expressive web app tests using Selenium RC, in Java and in C#/.NET
– Some useful OOD principles to guide your design decisions, like keeping modules small, the SRP, DRY, “Lingos”, and “Lingual Design”
– Some OOD principles worth violating, frequently, when writing automated test code, because it’s just very different from application code
– How and why to prefer element locators like Id and Value attributes to xPath; how to keep xPath least brittle
– An introduction to Domain Specific Languages (DSLs) built on top of Selenium RC, using FitNesse
– An introduction to “fluent” Selenium RC testing using Scala

Source: http://pillartechnology.com/

[Test tool] [Selenium] Learn how to use Selenium with Maven/Ant to automate testing of web apps

29 May

San Francisco Java User Group presents Chris Bedford who talks about:
– How to write functional tests with Selenium (including explaining its IDE, architecture, RC, and alternatives like Canoo WebTest)
– How to set up Selenium testing for web apps in continuous integration using Maven, Ant, Cargo, etc.
– How to use Hudson for build server (brief overview)

January 12, 2010 in San Francisco, CA
http://www.sfjava.org/calendar/11982857/

[Test tool] [Selenium] Giới thiệu về SELENIUM

29 May

Selenium gồm một bộ các công cụ hỗ trợ kiểm tra tự động tính năng của ứng dụng web, bao gồm: Selenium IDE, Selenium Remote Control (RC), Selenium Core và Selenium Grid. Bộ công cụ này hoạt động tốt trên nhiều hệ điều hành và có thể thực thi kiểm tra trực tiếp trên các trình duyệt web khác nhau.

Selenium IDE: Một ứng dụng mở rộng cho Mozilla Firefox phiên bản 2.0 trở lên. Công cụ này cung cấp chức năng “thu và chạy lại” – Record and Playback. Nhờ đó, Tester có thể nhanh chóng tạo một bộ kịch bản kiểm tra (test script) bằng cách trực tiếp “thu” các thao tác của mình trên đối tượng cần kiểm tra thành một tập những câu lệnh Selenese (ngôn ngữ kịch bản được dùng riêng cho Selenium IDE và Selenium Core, có dạng bảng HTML). Sau đó chạy lại các câu lệnh này để kiểm tra. Chức năng này rất hữu dụng giúp tiết kiệm thời gian viết kịch bản kiểm tra. Selenium IDE còn cho phép lưu kịch bản đã thâu dưới nhiều loại ngôn ngữ lập trình khác nhau như Java, PHP, C#, Ruby, Perl hay Python.

Selenium RC: Công cụ này có thể nhận các test script được thu bởi Selenium IDE, cho phép chỉnh sửa, cải tiến linh động bằng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau. Sau đó khởi động một trong các trình duyệt web được chỉ định để thực thi kiểm tra trực tiếp trên trình duyệt đó. Selenium RC còn cung cấp khả năng lưu lại kết quả kiểm tra.

Selenium Grid: Thực hiện phương pháp kiểm tra phân bổ, phối hợp nhiều Selenium RC để có thể thực thi trên nhiều trình duyệt web khác nhau trong cùng một lúc. Cũng cho phép lưu lại kết quả kiểm tra.

Selenium Core: Đã được tích hợp trong Selenium IDE. Selenium Core là một công cụ chạy các test script viết bằng Selenese. Thế mạnh của công cụ này là có thể chạy test script trên gần như tất cả các trình duyệt, nhưng lại yêu cầu được cài đặt trên máy chủ của website cần kiểm tra. Điều này là không thể khi Tester không có quyền truy cập đến máy chủ đó.

Hình 2 – Cơ cấu làm việc của bộ ba Selenium IDE, Selenium RC và Selenium Grid (nguồn: http://seleniumhq.org/)

Là một công cụ hỗ trợ kiểm tra tính năng nên Selenium không có khả năng giả lập nhiều người dùng ảo cùng một lúc. Công việc của nó là chạy kiểm tra tự động dựa trên một kịch bản đã được thiết kế từ trước. Qua đó chúng ta có thể chắc chắn rằng đối tượng kiểm tra có hoạt động đúng như mong đợi hay không. Lợi ích Selenium có thể đem lại là không nhỏ, nhưng để tận dụng lợi thế đó, tester phải có khả năng nghiên cứu và ứng dụng, đồng thời kiến thức lập trình tốt cũng sẽ giúp ích nhiều trong quá trình sử dụng công cụ mã nguồn mở này.

(S.t)