Tag Archives: Grid

[Selenium Tutorial] Selenium Grid Overview

3 Dec

This slide will provide for us overview about selenium grid basically

– What is Grid?
– What is Grid Computing
– Selenium Grid
– Selenium Grid Architecture

I got this from Internet

Copyright by Kangeyan Passoubady (Kangs)
Link download: Link

Advertisements

Hold a small tutorial group to learn Selenium

21 Jun

Hello everyone,

I am beginner in investigating about Selenium, so I’d like to hold a small group with everyone who likes to investigate Selenium like me or who had already experience with Selenium and want to share your knowledge. If you are interested in, please register by commenting in here or sending email to me mycollection.online@yahoo.com with information as below
– Your name
– Your email
– Your experience about Selenium
– How many hours can you spend to investigate about Selenium per a week?

What you can get after we finish this investigation,
1. Learn how to work with a team and learn by yourself
2. Learn how to make presentation, write guideline in English
3. Get knowledge about Selenium in short time
4. Have new friends around the world

Let’s join together ^^

I expect our project will start from the beginning of July 2012 and ending about Nov 2012 depends on the number of registered persons. I will share detail plan after receiving your registration. Hope that we can cooperate to share knowledge about Selenium together.

Learn to share and share to know more ^^
12

[Selenium] The Magic of Testing – Presentation

5 Jun

This presentation includes

1. What is Selenium
2. Why Selenium
3. Testing using record/playback and scripting tool
4. Selenium Grid
5. Benefits
6. The Problem
7. Conclusion

Source: http://www.uet.edu.pk/

Download in link

Download Selenium Tutorial Document for Beginner

4 Jun

This document includes below

1 Note to the Reader–Docs Being Revised for Selenium 2.0! 3
2 Introduction
3 Selenium-IDE
4 SeleniumWebDriver
5 WebDriver: Advanced Usage
6 Selenium 1 (Selenium RC)
7 Test Design Considerations
8 Selenium-Grid
9 User-Extensions
10 SeleniumWebDriver Cheat Sheet
11 How to Install the Android Driver 139
12 .NET client driver configuration 141
13 Importing Sel2.0 Project into Eclipse using Maven 145
14 Importing Sel2.0 Project into IntelliJ Using Maven 147
15 Selenium 1.0 Java Client Driver Configuration
16 Python Client Driver Configuration 179
17 Locating Techniques
18 Migrating From Selenium RC to SeleniumWebDriver 185

You can download in here

[Test tool] [Selenium] Giới thiệu về SELENIUM

29 May

Selenium gồm một bộ các công cụ hỗ trợ kiểm tra tự động tính năng của ứng dụng web, bao gồm: Selenium IDE, Selenium Remote Control (RC), Selenium Core và Selenium Grid. Bộ công cụ này hoạt động tốt trên nhiều hệ điều hành và có thể thực thi kiểm tra trực tiếp trên các trình duyệt web khác nhau.

Selenium IDE: Một ứng dụng mở rộng cho Mozilla Firefox phiên bản 2.0 trở lên. Công cụ này cung cấp chức năng “thu và chạy lại” – Record and Playback. Nhờ đó, Tester có thể nhanh chóng tạo một bộ kịch bản kiểm tra (test script) bằng cách trực tiếp “thu” các thao tác của mình trên đối tượng cần kiểm tra thành một tập những câu lệnh Selenese (ngôn ngữ kịch bản được dùng riêng cho Selenium IDE và Selenium Core, có dạng bảng HTML). Sau đó chạy lại các câu lệnh này để kiểm tra. Chức năng này rất hữu dụng giúp tiết kiệm thời gian viết kịch bản kiểm tra. Selenium IDE còn cho phép lưu kịch bản đã thâu dưới nhiều loại ngôn ngữ lập trình khác nhau như Java, PHP, C#, Ruby, Perl hay Python.

Selenium RC: Công cụ này có thể nhận các test script được thu bởi Selenium IDE, cho phép chỉnh sửa, cải tiến linh động bằng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau. Sau đó khởi động một trong các trình duyệt web được chỉ định để thực thi kiểm tra trực tiếp trên trình duyệt đó. Selenium RC còn cung cấp khả năng lưu lại kết quả kiểm tra.

Selenium Grid: Thực hiện phương pháp kiểm tra phân bổ, phối hợp nhiều Selenium RC để có thể thực thi trên nhiều trình duyệt web khác nhau trong cùng một lúc. Cũng cho phép lưu lại kết quả kiểm tra.

Selenium Core: Đã được tích hợp trong Selenium IDE. Selenium Core là một công cụ chạy các test script viết bằng Selenese. Thế mạnh của công cụ này là có thể chạy test script trên gần như tất cả các trình duyệt, nhưng lại yêu cầu được cài đặt trên máy chủ của website cần kiểm tra. Điều này là không thể khi Tester không có quyền truy cập đến máy chủ đó.

Hình 2 – Cơ cấu làm việc của bộ ba Selenium IDE, Selenium RC và Selenium Grid (nguồn: http://seleniumhq.org/)

Là một công cụ hỗ trợ kiểm tra tính năng nên Selenium không có khả năng giả lập nhiều người dùng ảo cùng một lúc. Công việc của nó là chạy kiểm tra tự động dựa trên một kịch bản đã được thiết kế từ trước. Qua đó chúng ta có thể chắc chắn rằng đối tượng kiểm tra có hoạt động đúng như mong đợi hay không. Lợi ích Selenium có thể đem lại là không nhỏ, nhưng để tận dụng lợi thế đó, tester phải có khả năng nghiên cứu và ứng dụng, đồng thời kiến thức lập trình tốt cũng sẽ giúp ích nhiều trong quá trình sử dụng công cụ mã nguồn mở này.

(S.t)