Tag Archives: .001

[Software] Hướng dẫn cách Join / Split File (.001, .002, .__a, .__b) Bằng FFSJ

20 May

Tên đầy đủ của FFSJ (The Fastest File Splitter and Joiner) các bạn có thể download chương trình tại địa chỉ sau :

Link: download

Cách ghép file bằng FFSJ :

FFSJ chỉ hỗ trợ ghép các file dạng .001, .002, .__a, .__b không hỗ trợ các file khác .

Sau khi các bạn download các tập tin .001, .002 hay __a, __b các bạn muốn ghép không bị lỗi phải để tất cả các file chung 1 thư mục và tên file phải giống nhau .

Ví dụ : sau khi download 1 phim dạng .001 .002 như sau :

Phim Stress.VN.001 , Phim_Stress.VN.002 …. các bạn phải Rename tất cả thành Phim Stress.VN.001 , Phim Stress.VN.002 hoặc Phim_Stress.VN.001 , Phim_Stress.VN.002 thì mới ghép không lỗi . ( Dạng __a, __b cũng làm tương tự nếu tên file không trùng nhau )

– Giờ chúng ta bắt đầu ghép các file bằng FFSJ . Mở chương trình rồi chọn Tab Joining :

– Nhấn vào “First split part” mở file .001 or .__a . Chọn thư mục chứa file được ghép lại tại “Output file” , “Split parts are in different locations” ( chia các part theo nguồn khác nhau ) cái này bạn không cần phải chọn vì nhiều khi bạn download file không được trên host này, phải download từ host khác . Xoá các part khi file được ghép thành công “Delete Split parts after joining” .

– Sau khi chọn các dữ liệu xong các bạn nhấn vào “Join” và chờ đợi sau ghi ghép file hoàn thành sẽ có thông báo :

Ngoài ra các bạn còn có thể dùng FFSJ để chia nhỏ các file bằng cách chọn Tab Split trên Menu

Have fun with this tool

(Sưu tầm)

 

 

 

 

 

Advertisements