Archive | Tips RSS feed for this section

Solve problem computer is hang when starting Firefox

8 Jun

I had this problem after updating Firefox from last year, I tried many various ways such as scanning virus, removing and setup a new version of Firefox but everything is not successful.

Today I need to run Selenium IDE on Firefox, I am going to remove and setup Windows but just searching from Internet and saw a good solution from Firefox support. I am happy now because my Firefox can start well.

I use Windows XP, so this is solution I used

Configure Windows Firewall to allow Firefox access to the Internet

Windows provides a built-in firewall, which controls how programs access the Internet. If Windows Firewall doesn’t permit Firefox to make connections, Firefox generates a “Server not found” error when you try to browse to websites.

 Windows XP
Checking for Windows XP Firewall

To see if you’re running Windows Firewall:
1. Click on the Windows Start button, and select Control Panel. The Control panel window will appear.
2. Click on the Security Center link. The Security Center will appear.
3. If the Firewall header says ON, you are running Windows Firewall.
Configuring Windows XP Firewall

If you’re running Windows Firewall and having connection problems in Firefox:
1. Click on the Windows Start button, and select Control Panel. The Control panel window will appear.
2. Click on the Security Center link. The Security Center will appear.
3. If the Firewall header says ON, you are running Windows Firewall.
4. Ensure that Don’t allow exceptions is not selected.
5. Click to select the Exceptions tab.
6. Find Mozilla Firefox (or firefox.exe) in the list of programs. If it is there, click to select it. If not, skip the next step.
7. With Mozilla Firefox selected, click the Delete button. Confirm that you want to delete the entry.
8. Click the Add Program… button.
9. In the Add a Program window, click the Browse… button.
10. Navigate to the Firefox program directory (e.g. C:\Program Files\Mozilla Firefox\) and double-click on firefox.exe.
11. Click the OK button to close the Add a Program window.
12. Click the OK button to close the Windows Firewall Settings window.

 

If you are using another version OS, please refer to this link

Have fun with your Firefox ^^

Advertisements

How to add video to your sidebar in WordPress

3 Jun

How to add Flag Counter widget in your wordpress blog

3 Jun

About the Widget. FlagCounter counts the number of visitor and views of your site once you install their non-java HTML code in your WordPress.com blog. FlagCounter categories your visitors by country, and state or province in the case of the United States of America and Canada. When you access your account at FlagCounter, you can look up for your visitor information in countries listings, maps and charts. Beside emphasizing on your visitors’ flags, you can view charts with the total visitors and views.

What Will Your Readers See on Your Website? FlagCounter gives three options to show your readers: a Top Countries counter, a Flag Map counter and a Mini Counter. You can customize the counters size, format, colors and information shown. The Mini Counter provides the smallest and inconspicuous counter. I use the TopCountries counter with Life & Bits.

How Do I Install This Widget on WordPress.com? Installing the Histats Counter widget on your site is simple. First, get the HTML code from their site. Second, install the code on your blog. And, you are done. Please follow the instructions below.

Obtaining the Widget’s HTML Code

Visit FlagCounter website. Select the counter type you want to install in your blog. Customize the counter. You can see the options for the three counters below.

Once you customize your counter, your will be asked to register with FlagCounter. Registering will allow you to change your counter in the future. However, it is not required to register to get your HTML code.

The last step is to copy the HTML code provided. FlagCounter offers to quickly post the code in your site. However that requires disclosing your username and password. I prefer to install the HTML code myself.

Installing the Code on Your Blog

Once you have copied the HTML code, you can install the widget in your blog.

Source: http://lifenbits.com

How to add FEEDJIT Live Traffic Widget in your wordpress blog

3 Jun

About the Widget. FEEDJIT widget will display in your WordPress.com blog, an up-to-the-moment-you-entered-this-page list of the traffic of visitors to your site. This means a feed, like the one shown above, will appear in a sidebar or footer of your blog with a list of the most recent visitors to the website. The feed shows the flag, city and country of the visitor, and how long ago that visitor entered the website. Since WordPress.com do not allow javascript widgets, the feed will not refresh until you or your visitor go to a new page or refresh the current page.

If you install the widget on your site and click the Watch Live link, you will see a live traffic feed of the visitors to your site. Of course, if you only get a couple of visits per hours it could be long before you see the feed update…

How Do I Install This Widget on WordPress.com? Installing the FEEDJIT widget on your site is simple. First, obtain the HTML code from FEEDJIT site. Second, install the code on your blog. That is all. Please follow the instructions below.

Obtaining the HTML Code

Step A – Visit FEEDJIT Non-Java Page. Visit the FEEDJIT site providing the non-java HTML code. CLICK HERE. Do not go to FEEDJIT home page because it will lead you to the widget code using javascript which is not permitted by WordPress.com.

Step B – Customize Your Widget. FEEDJIT allows you to customize the widget you will insert in your blog. You can change text color, heading color, background color, borders color, the widget width and the number of entries that will show. Use these options to match your blog theme colors, to match the width available on your site and to control how long your widget will be. If the widget width is bigger than the space available on your site, it will truncate, showing parts of the widget only. Also, the more entries you choose for your widget, the longer it will be. This will impact how your site looks and the other widgets on your sidebar. Choose wisely.

Step C – Copy the HTML Code to the Clipboard. Once you complete customizing your widget, you just need to copy the HTML code provided in the box. Click inside the box to highlight the code and copy it (right-click and select copy).

Installing the Code on Your Blog

Once you have copied the HTML code, you can install the widget in your blog.

Source http://lifenbits.com

 

 

 

Tạo list audio hay list video cho blog WordPress

3 Jun

Tình cờ search được mấy cái tip hay về tạo playlist trong wordpress nên mình muốn share lại

Tạo list audio bằng http://soundcloud.com/

Cách trên là list nhạc video hoặc audio dưới dạng flash. Còn cách này là giúp bạn up một list nhạc audio. Bạn có thể nghe trực tiếp hoặc down về.

Đầu tiên, bạn vào trang http://soundcloud.com/

Đăng ký một tài khoản. Sau khi thực hiện đăng ký, bạn sẽ nhận được một email xác nhận việc đăng ký. Hãy làm theo nội dung mail (ấn vào một cái link) để hoàn tất việc đăng ký.

Sau khi đăng ký, bạn đã có thể login vào. Bạn sẽ nhìn thấy giao diện như sau:

Chọn nút upload and send, bạn sẽ được chuyển qua trang

 

Ấn nút Choose files để chọn một file nhạc trong máy tính của bạn để upload lên. Bạn có thể upload nhiều bài, nhưng phải làm lần lượt từng bài một, và mỗi bài chỉ được phép up trong vòng 1 phút, nếu bài đó quá nặng, bạn mất hơn 1 phút để up thì trang này không cho phép, hoặc bạn phải trả tiền.

Sau khi upload, bạn có thể điền thêm các thông tin về file nhạc của bạn như trong giao diện:

 

Chú ý mục 3: Chọn Public để có thể share cho mọi người, hoặc private thì chỉ bạn được xem

Chú ý mục 5: Tick vào Make original downloadable để cho phép người khác down load file nhạc này. Tick vào dòng tiếp theo để cho phép bạn chèn list nhạc vào các trang như vWP. (-> cái này thì bắt buộc với ai đang quan tâm đến entry này. Hihi)

Sau đó, ấn Save Track để hoàn thành việc upload và lưu thông tin một file nhạc.

Bây giờ coi như bạn đã có một danh sách các bài hát nha.

Giờ nếu muốn nghe hoặc share từng bài, vào You –> Track như hình sau:

Ở phía trên bên trái mỗi bài có nút share, ấn vô đó, bạn sẽ có được đoạn code để share. Hay copy đoạn code đó và paste vào một widget Văn bản (Text) hoặc một entry trong WP là bạn đã có thể up bài nhạc đó lên blog của bạn.

Còn nếu bạn muốn up cả một list các bài hát, hãy chọn tab Set

Nếu bạn chưa có list nhạc nào thì hãy ấn nút “Create your first set”

BẠn có thể thêm mới các bài nhạc vào list bằng cách Add New Tracks để upload từ máy lên, hoặc Add Existing Tracks để add các bài nhạc mà bạn đã upload từ trước.

Nếu Add Existing Tracks, thì màn hình sau sẽ hiển thị và bạn chỉ cần click chuột vào các bài nhạc mà bạn muốn cho vào list, rôì save lại

Sau khi điền tên và mô tả cho list nhạc, bạn cũng có thể điền thêm các thông tin khác. Và cũng chú ý mục 3, và mục 5 như khi upload nhạc

Ấn Save Changes là bạn đã oàn thành việc tạo cho mình một list nhạc. Tương tự, phía trên, bên trái list nhạc có nút share để bạn ấn vô đó và copy code để paste vào Widget Văn bản (text) hoặc entry trong blog WP để up lên blog của bạn.

Bạn cũng có thể nhìn thấy nút Customize player. Ấn vào đó để edit giao diện của player như đổi màu…..

Giờ thì vào lại blog để xem thành quả của mình thôi.

Nguồn từ Link

(S.tầm)