Archive | November, 2012

Khắc phục lỗi “reader.exe” khi dùng Mobipocket Reader 6.2

28 Nov

Mình đang dùng Mobipocket Reader để đọc truyện thì hôm qua mở ứng dụng này ra thì bị thông báo lỗi này:
“reader.exe – application Error
the instruction at “0x781472d7” referenced memory at “0x01290000”. the memory could not be “written”.
click on Ok to terminate the program.
click on Cancel to debug the program.”

Mình đã gỡ đi và cài lại Mobipocket Reader mà vẫn bị như vậy. Mình đang dùng phiên bản 6.2 mà cài lại 6.0 vẫn lỗi như vậy. (Mình dùng máy tính bàn Win Xp)

Cách khắc phục khá đơn giản: Vào thư mục chứa sách 

C:\Documents and Settings\user\My Documents\My eBooks

Cách 1: Delete tất cả các file tạm (.mbp) và remove tất cả các ebook của bạn sang một nơi khác.

Cách 2: Nếu cách 1 không thành công, đơn giản bạn đổi tên thư mục My eBooks thành 1 tên gì khác, rồi mở ra và dùng bình thường.Sau đó khởi động lại và dùng bình thường

Sau mấy lại remove và cài lại MobilePocket Reader không thành công, cuối cùng dùng cái cách đơn giản nhất và khá hiệu quả ^^

 

Advertisements